bak-Newsroom / General Press Releases / 2016 /

Worldline versterkt zijn CSR-engagement met de lancering van ‘TRUST 2020’-programma

Worldline versterkt zijn CSR-engagement met de lancering van ‘TRUST 2020’-programma

Bezons, 28 september 2016 - Worldline [Euronext: WLN], de Europese leider in betalings- en transactiediensten, heeft beslist om zijn CSR-ambities bekend te maken. Het bedrijf heeft de specifieke en meetbare CSR-doelstellingen bepaald die het tegen 2020 wil verwezenlijken en zal jaarlijks verslag uitbrengen over de gemaakte voortgang. In de doelstellingen staan vier strategische gebieden centraal: het bedrijf, de werknemers, de waardeketen en het milieu.

 

Worldline heeft beslist om de ambitie voor 2020 bekend te maken, alsook de CSR-indicatoren die het bedrijf zichzelf heeft opgelegd. Deze specifieke indicatoren kunnen worden gemeten om interne mobilisatie en transparantie met stakeholders te bevorderen.

 

Het ‘TRUST 2020’-programma betreft de CSR-engagementen van Worldline voor de komende vijf jaar:

 

  • Ervoor zorgen dat de diensten beschikbaar zijn met een responstijd die 100% in lijn ligt met de engagementen in de overeenkomst rond dienstverleningsniveau (SLA).
  • Alle incidenten afhandelen in overeenstemming met het veiligheidsbeleid van Worldline.
  • De algemene tevredenheid van werknemers en de interne tevredenheid rond de kwaliteit van de aangeboden opleidingen met 10% doen stijgen.
  • Gendergelijkheid binnen het bedrijf bevorderen door het aantal vrouwen in managementfuncties te verhogen.
  • De klantentevredenheid verhogen naar 8/10 en een omzet van € 250 miljoen genereren door middel van duurzame oplossingen.
  • De prestaties van de verantwoordelijke toeleveringsketen verbeteren door het ‘Gold’ Label van EcoVadis te behalen en de belangrijkste leveranciersverbeteringsprogramma’s te voltooien.
  • Koolstofneutraal zijn door de CO2-uitstoot gelinkt aan de activiteiten en terminals van Worldline volledig te compenseren.

 

CSR, een hefboom voor de transformatie van het bedrijf

 

CSR is een hefboom voor de langetermijntransformatie van het bedrijf. Worldline is vast van plan om hiervan een van de belangrijkste differentiërende factoren te maken en een cruciaal element om een vertrouwensrelatie op te bouwen met zowel klanten als partners, werknemers, investeerders en leveranciers. De CSR-engagementen voor 2020 in dit nieuwe ‘TRUST 2020’-programma zijn een krachtige mobiliserende katalysator voor de volledige organisatie van Worldline. Veertien concrete kritieke prestatie-indicatoren (KPI’s), die al de strategische uitdagingen van het bedrijf betreffen, motiveren de teams om de nodige initiatieven te nemen om hun prestaties te verbeteren. Elke behaalde doelstelling zal worden vervangen door een nog ambitieuzere doelstelling. Bekijk hier onze 14 indicatoren.

 

 

Gilles Grapinet, CEO van Worldline: “Op het gebied van CSR willen wij de referentie worden van de leveranciers van betaaldiensten. Daarom hebben wij het ‘TRUST 2020’-programma een centrale plaats gegeven in onze strategie. Wij hebben specifieke en meetbare indicatoren geselecteerd en engageren ons om hun voortgang te volgen. Wij willen dan ook een transparant vertrouwensklimaat creëren met onze stakeholders door CSR aan te wenden als een essentieel element voor de transformatie van ons bedrijf.”

 

 

Een voortdurend engagement

 

In 2015 behaalde Worldline uitstekende resultaten op vlak van CSR:

✓ Worldline leverde al de referentierichtlijnen na van het Global Reporting Initiative in overeenstemming met de G4 Comprehensive Option.

✓ Het ‘Silver’ Label van EcoVadis werd behaald voor de eerste evaluatie van de  toeleveringsketen als onafhankelijk bedrijf.

✓ De ISO 14001-certificering werd behaald voor alle datacenters en kantoren met meer dan 500 werknemers.

✓ Een score van 81/100 op de Gaïa Index, een orgaan dat niet-financiële informatie beoordeelt.

 

In 2016 zet Worldline de actieve dialoog met zowel klanten en partners als werknemers, investeerders en leveranciers voort en versnelt het zijn CSR-engagementen als hefboom voor transformatie. Het bedrijf wil tegen het einde van het jaar een tastbare, significante vooruitgang van zijn doelstellingen voor 2020 bekend maken.

 

Het CSR-verslag 2015 is online verkrijgbaar en kan worden gedownload op het volgende adres:

http://worldline.com/rse2015csr

 

Het jaarverslag 2015 is online verkrijgbaar en kan worden gedownload op het volgende adres: 
http://worldline.com/2015annualreport

 

Het Referentiedocument kan in PDF-formaat gedownload worden op het volgende adres:

http://worldline.com/2015referencedocument