bak-Newsroom / General Press Releases / 2012 /

Atos Worldline haalt ISO14001 duurzaamheidscertificaat

Atos Worldline haalt ISO14001 duurzaamheidscertificaat

 • Brussel, 13 november 2012 – Atos Worldline, het expertisecentrum van Atos voor het verwerken van elektronische transacties, heeft het gerenommeerde ISO 14001 certificaat behaald bij SGS. Het behalen van dit certificaat illustreert de inspanningen van het bedrijf in het omvormen van zijn bedrijfsprocessen.
 •  
 • Atos Worldline is erg trots op dit certificaat. “Een heeft bedrijf vandaag de dag de morele verplichting zich te engageren in duurzame initiatieven”, stelt René Slinckx, milieucoördinator bij Atos Worldline. “Het charter dat we aangaan verplicht ons om onze medewerkers én leveranciers aan te sporen om duurzamer met bronnen om te gaan en om hun houding rond ecologie bij te sturen.”
 •  
 • ISO14001
 •  
 • ISO 14001 is een norm voor milieubeheer die werd ontwikkeld door de ISO (International Organization for Standardization). Het certificaat geeft weer hoe gedreven een onderneming is om haar milieuprestaties permanent te verbeteren. De richtlijnen helpen een onderneming duidelijke milieudoelstellingen te formuleren en te bereiken. Ze dragen voorts bij tot identificatie, beheersing en vermindering van de milieurisico’s.
 •  
 • Eerdere inspanningen
 •  
 • De Atos Groep zette in het verleden reeds in op een sterke verlaging van de uitstoot van nieuwe bedrijfswagens, die niet meer dan 120 gr CO2 per km mag bedragen. Ter vergelijking: eind 2009 liep de gemiddelde uitstoot op tot 155 gr CO2 per km. Verder hebben de medewerkers van Atos Worldline sinds twee jaar oog voor hun papierverbruik. Atos Worldline verbruikt vandaag 30% minder papier dan in 2009. Bovendien gaat het nu om papier met het PEFC-label. Verder heeft de directie geopteerd voor een 100% groen energieverbruik, een uitgebreid waste management en hebben belangrijke subcontractanten het charter ondertekend. Daarnaast zette het bedrijf in op het efficiënt recycleren van betaalterminals.
 •  
 • Toekomstige initiatieven
 •  
 • Atos Worldline stimuleert zijn klanten, handelaars om over te schakelen op een elektronische factuur. Per elektronische factuur plant Atos Worldline een boom, in samenwerking met de Koninklijke Belgische Bosbouwmaatschappij. Ook de optimalisatie van de koeling van zijn datacentra zal een positieve bijdrage leveren tot het energieverbruik.