bak-Newsroom / General Press Releases / 2012 /

Startschot voor campagne om elektronisch betaalverkeer te stimuleren

Startschot voor campagne om elektronisch betaalverkeer te stimuleren

 • Brussel, 17 september 2012 – U heeft het misschien al gezien. In warenhuizen, handelszaken en selfbanks hangen sinds begin deze maand onder meer affiches met de boodschap “Betalen? Met de kaart uiteraard”. Dit is de slogan van de campagne die begin deze maand van start is gegaan om het elektronisch betaalverkeer in België te stimuleren. Die campagne zal lopen tot het einde van deze maand en wordt gedragen door Comeos, Unizo, UCM en Febelfin, respectievelijk de Federatie van de handel en diensten in België, de Unie van Zelfstandige Ondernemers, de Union des Classes Moyennes en de Belgische federatie van de financiële sector.
 •  
 • Deze campagne, die in december zal herhaald worden, kadert in het overleg dat de handelssector en de financiële sector eerder hebben aangeknoopt om het elektronisch betaalverkeer in België een bijkomende stimulans te geven. Alle partijen die deel uitmaken van de keten van het betaalverkeer zullen intensief blijven samenwerken en de nodige inspanningen blijven leveren zodat de consument en de handelaar kunnen blijven genieten van een veilig, snel, gebruiksvriendelijk en betaalbaar elektronisch betaalverkeer. Actief overleg zal hierover in de komende maanden plaatsvinden. Ook de overheid dient haar steentje bij te dragen en maatregelen uit te werken om het elektronisch betaalverkeer in België te bevorderen, bijvoorbeeld aan de hand van fiscale stimuli.
 •  
 • De Belg voert op jaarbasis gemiddeld 63 betalingen uit met een debetkaart. De inwoners uit het Verenigd Koninkrijk, Nederland, Frankrijk en Zweden doen het merkelijk beter: zij voeren per debetkaart respectievelijk gemiddeld 78, 90, 104 en 169 betalingen uit. 1 Dit toont aan dat, ondanks het feit dat kaartbetalingen jaar na jaar toenemen 2, er nog steeds handelaars en consumenten zijn in België die hier niet of onvoldoende mee vertrouwd zijn. Daar wil deze sensibiliseringscampagne iets aan veranderen.
 •  
 • 1 Berekeningen van Febelfin op basis van gegevens van Europese Centrale Bank (gegevens 2010). Zie ook grafiek in bijlage op pg 3.
 • 2 Evolutie elektronisch betaalverkeer: zie grafiek in bijlage op pg. 3.
 •  
 • Voordelen van kaartbetalingen
 •  
 • Met deze campagne willen Comeos, Unizo, UCM en Febefin de handelaars en de consumenten wijzen op de mogelijkheid om met de kaart te betalen en op de talrijke voordelen van kaartbetalingen. In de eerste plaats zijn deze kaartbetalingen niet alleen een eenvoudige én snelle manier om te betalen. Kaartbetalingen zijn ook veiliger en gebruiksvriendelijk aangezien er minder cashgeld in kas of op zak moet gehouden worden en er dus minder gevaar is voor diefstal, verlies of vergissingen. Bovendien wordt de kaarthouder met de wet op de betaaldiensten zeer goed beschermd en heeft hij in de meeste gevallen de mogelijkheid om zijn gebruikslimieten aan te passen in overeenstemming met zijn behoeften.
 •  
 • Maatschappelijke kost van cash
 •  
 • Het is overigens algemeen gekend dat de globale maatschappelijke kosten van elektronische kaartbetalingen, inclusief de kosten voor veiligheid voor de burger, aanzienlijk lager zijn dan de kosten verbonden aan betalingen met cash. Volgens een Europese studie 3 kostte de verspreiding, het beheer, de verwerking en recyclage van cash, alsook het aanvaarden ervan 84,1 miljard euro aan de Europese samenleving in 2008. Dit komt overeen met 0,6% van het Europees Bruto Nationaal Product of 129,5 euro per Europeaan op jaarbasis.
 •  
 • 3 The Future of Cash Payments, Retail banking Research, januari 2010.
 •  
 • Nood aan een groei-ondersteunend kader
 •  
 • Alle betrokken partijen onderschrijven de blijvende noodzaak om een kader te creëren dat de toename van het aantal kaartbetalingen toelaat en positieve incentives genereert voor alle stakeholders: de banken, de consumenten, de handelaars en de overheden.
 • Belangrijke aandachtspunten zijn enerzijds het aanbieden van oplossingen die aansluiten bij de noden van elke speler en anderzijds de kostprijs van elektronisch betalen. Wat betreft dit laatste aspect, dient te worden vermeden dat de op heden door de maatschappij als geheel gedragen kost van cash verandert in een kost die door specifieke partijen wordt gedragen.
 • Daarom engageren de betrokken partijen er zich toe het reeds eerder aangevatte overleg verder uit te diepen met de bedoeling samen verder te werken aan een kader dat elektronisch betalen aantrekkelijk maakt voor alle actoren. Dit overleg heeft reeds tot concrete resultaten geleid, zoals bijvoorbeeld het afstemmen van het BC/MC-schema op de SEPA-regels (Single European Payments Area).
 • Deze aandachtspunten vertalen zich tevens in de door de ondertekenaars van deze campagne gesteunde vraag aan de overheid om ook haar rol te spelen, bijvoorbeeld door gepaste fiscale maatregelen te treffen.
 •  
 • Betalen ? Met de kaart uiteraard!
 •  
 • Deze campagne is gebouwd rond een duidelijk zichtbare slogan en logo, die niet verwijzen naar een specifiek type van betaalkaart, noch naar een welbepaald bedrag.
 • De campagne zal niet alleen te zien zijn op plaatsen waar je met de kaart kan betalen – zoals warenhuizen, handelszaken, apothekers, enz. - maar ook op homebanking websites van banken en in selfbanks. De campagne loopt nog de hele maand september en zal in december herhaald worden.
 •  
 •  Bekijk hier de volledige pdf