Form for Data Subjects Rights

Om ervoor te zorgen dat Worldline op de juiste manier op uw verzoek kan reageren, verzoeken wij u het onderstaande formulier in te vullen.

Nadat het webformulier is ingevuld wordt deze automatisch gestuurd naar DPOMS@worldline.com. Onze gegevensbeschermingsfunctionaris bevestigt de ontvangst van uw verzoek en zorgt ervoor dat uw verzoek zonder onnodige vertraging en volgens de wettelijke vereisten wordt afgehandeld. Neem in geval van vragen tijdens de periode voor het afhandelen van uw aanvraag contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming via DPOMS@worldline.com.

Om ervoor te zorgen dat Worldline u kan authenticeren, stuurt u ons, behalve de hieronder verstrekte informatie, een kopie van uw nationale identiteitskaart of paspoort.

U bevestigt dat de informatie die u hieronder verstrekt juist is en dat u maatregelen zult nemen om gegevens veilig te houden zodra ze zijn ontvangen. Worldline draagt ​​geen verantwoordelijkheid in het geval u geen gepaste maatregelen neemt om de verstrekte persoonlijke gegevens te beschermen.

Worldline moet voldoen aan wettelijke verplichtingen en de rechten en vrijheden van andere betrokkenen respecteren. Worldline is mogelijk niet in staat om op basis van deze beperkingen specifieke categorieën van persoonlijke gegevens te verstrekken, te verwijderen of aan te passen.

De GDPR regelgeving vindt u hier.

Data Subjects Rights

 • *
 • *
 • *
 •  
 •  
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 •  
 • *


 • *
 •  
 • *

 •  
   
 • Worldline NV bewaart uw gegevens in haar databank en zal deze gebruiken om uw vraag te kunnen beantwoorden, en desgevallend om u bijkomende informatie over haar producten en diensten toe te sturen. Lees hieromtrent onze Privacy Policy.

  Wij stellen alles in het werk om uw vraag binnen een redelijke termijn en naar best vermogen te beantwoorden.In welbepaalde gevallen zullen wij uw vraag niet via deze weg kunnen beantwoorden omwille van veiligheidsredenen, om de vertrouwelijkheid van bepaalde gegevens te vrijwaren of omdat wij uw identiteit niet afdoende kunnen nagaan. Voorts draagt Worldline NV geen verantwoordelijkheid voor eender welk gevolg van een gebrek aan antwoord, een laattijdig, onvolledig of onjuist antwoord, behalve indien u bewijst dat wij een zware fout of grove nalatigheid hebben begaan.